Smogové situace*

Smogové situace*

Při zvýšení koncentrací vybraných znečišťujících látek na vybraných stanicích může dojít až k vyhlášení smogové situace či dokonce regulace. Co přesně by měl člověk dělat? Jak nebezpečná je taková situace a kdo je nejnáchylnější?

 

Klíčová slova
ovzduší, smog, smogová situace, zdraví

Publikováno

16. 9. 2020

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Hlavní text

Smogová situace

Co to je, jak se chovat

Smogová situace – stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění SO2, NO2, částicemi PM10 nebo O3 překročí některou z příslušných prahových hodnot.

Regulace – míra znečištění ovzduší je tak vysoká, že došlo k překročení regulační prahové hodnoty a pro vybrané stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění platí zvláštní podmínky provozu. Může zde být zahrnut i speciální regulační řád zahrnující např. omezení provozu silničních motorových vozidel, které se uplatní v případě, že to v dané situaci má smysl.

Varování – v případě vysokých koncentrací přízemního ozonu (O3) se při překročení vyšší z prahových hodnot nevyhlašuje regulace (ozon je sekundární polutant a není přímo vylučován žádným zdrojem), ale pouze varování bez omezení provozu.

Doplňkový text

Smogová situace ani regulace nepředstavuje bezprostřední ohrožení zdraví či života!

Pokud se považujete za zdravého člověka, který do citlivé skupiny nepatří, riziko bezprostředních zdravotních obtíží vám s vysokou pravděpodobností nehrozí. Ale ani pro vás není ovzduší za smogové situace zrovna zdraví prospěšné.

DOPORUČENÍ KE SNÍŽENÍ EXPOZICE ZNEČIŠŤUJÍCÍM LÁTKÁM A OCHRANĚ ZDRAVÍ
• omezte pohyb venku, zejména 6-10 a 16-20
• nevyvíjejte venku fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšení intenzity dýchání
• omezte větrání – větrejte krátce a intenzivně
• nezdržujte se v zakouřených prostorách
• včas zahajte léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží

 

DOPORUČENÍ K SNÍŽENÍ PRODUKCE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK
• omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu ovzduší v místnostech a zvyšují potřebu větrání (kouření, lakování, barvení, sprejování apod.)
• nepoužívejte krbová topeniště
• nepalte nic v otevřeném ohništi
• nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpadky, plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo, mazací oleje
• upřednostňujte MHD a veřejnou dopravu před automobilem, pokud je to možné
• nepřetápějte obytné místnosti

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet