Rekordní hodnoty teploty vzduchu

Rekordní hodnoty teploty vzduchu

V roce 2020 byla zaznamenána v americkém Údolí smrti teplota 54,4 °C. Pokud bude tento údaj ověřen jako věrohodný, pak se bude jednat o nejvyšší kdy naměřenou teplotu, která je zcela průkazná. Stávající rekord ze stejné oblasti má sice hodnotu 56,7 °C, je však už z roku 1913 a řadou odborníků zpochybňován, byť Světová meteorologická organizace jej zatím považuje za platný.

 

Klíčová slova
teplota, svět, rekord

Zdroj dat
Publikováno

16. 1. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

Hlavní text

Kalifornské Údolí smrti je nejteplejším místem na Zemi. V červenci zde teploty vzduchu v noci v průměru dosahují hodnot vyšších než 30 °C, přes den pak kolem 40 °C.

Podle informací Světové meteorologické organizace (WMO) je nejvyšší kdy naměřenou teplotou na Zemi 56,7 °C, a to právě v Údolí smrti 10. července 1913. Tento rekord je však velmi často zpochybňován a není to poprvé. Až do roku 2012 totiž platil rekord z Libye, kde bylo údajně 13. 9. 1922 naměřeno dokonce 57,8 °C. Tento údaj však nakonec byl WMO zneplatněn z důvodu prokázání jeho nepřesnosti.

Pokud bychom rekord z roku 1913 nepovažovali za důvěryhodný, pak by nejvyšší kdy naměřenou teplotou byla právě ta z 16. srpna 2020, kdy bylo ve Furnace Creek (Údolí smrti) naměřeno 54,4 °C. Tato hodnota stále čeká na definitivní potvrzení, ale je vysoce pravděpodobné, že bude potvrzena a stane se tak nejvyšší, jednoznačně potvrzenou naměřenou teplotou vzduchu.

Doprovodný text

Výše uvedená čísla je nutno brát s rezervou. Jedná se pouze o rekordní naměřené hodnoty, ty nemusí odpovídat skutečným extrémům, které se vyskytly v místech, kde není umístěna měřící stanice. Stejně tak podléhá měření přísným podmínkám a ověřování jejich dodržení, zejména v dávnější minulosti je velmi komplikované.

V neposlední řadě situaci komplikuje současná možnost měřit teplotu i družicemi, které umožnuje monitoring víceméně na celé ploše, ale do oficiálních rekordů se nepočítá, jelikož nejsou tato měření považována za tak přesná.

* toto číslo je často zpochybňováno. Pokud by nebylo platné, je druhou nejvyšší hodnotou právě teplota naměřená v roce 2020, která ale také čeká na definitivní ověření

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet