2020 – pokles emisí CO2, ale nárůst koncentrací

2020 – pokles emisí CO2, ale nárůst koncentrací

Rok 2020 byl zajímavý i co se CO2 týče. Pozitivním faktem je, že došlo k tak významnému meziročnímu poklesu emisí, jaký v novodobé historii nebyl nikdy zaznamenán. Příčina je jasná – opatření a omezení spojená se zabráněním šíření koronaviru. Znovu se ale ukázalo, že neplatí přímá úměra mezi emisemi a imisemi – tedy že koncentrace naměřené na stanicích nemusí být přímo úměrné emisím. Globální koncentrace CO2 totiž i v roce 2020 nadále stoupaly a dosáhly svého novodobého maxima.

 

Klíčová slova
ovzduší, svět, CO<sub>2</sub>, klima, emise

Publikováno

27. 1. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

V roce 2020 došlo k rekordnímu poklesu emisí CO2 o přibližně 2,4 mld. tun (7 %). Předchozí výrazné poklesy byly zaznamenány po konci II. světové války (o 0,9 mld. tun) nebo po finanční krizi v roce 2009 (o 0,5 mld. tun).

Pokles je jistě pozitivní, bohužel nenastal zcela dobrovolně a je výsledkem rozsáhlých globálních opatření a omezení souvisejících s šířením pandemie koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19.
Největší absolutní pokles byl zaznamenán v kategorii pozemní dopravy, dále také v letectví či průmyslu. V relativních číslech pak byl pokles nejvyšší právě v letectví (40 %). Největší pokles byl v regionech USA (12 %) a EU (11 %), zatímco v Číně to bylo pouze 1,7 %, vzhledem k tomu, že byla po zlepšení stavu snaha o rychlý návrat ekonomiky do původního stavu.

Přes meziroční výrazný pokles emisí se však koncentrace CO2 v atmosféře v roce 2020 zvýšily a dosáhly tak nejvyšší hodnoty za novodobou historii, 414 ppm.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet