Nebezpečné jevy v zimě

Nebezpečné jevy v zimě

V důsledku nízkých teplot popř. v kombinaci se srážkami pevného či kapalného skupenství, se můžeme setkat s celou řadou nebezpečných jevů. Pro některé může být jejich terminologie nejasná, proto přinášíme přehled ve formě infografiky.

 

Autor
Adéla Svejkovská
Jáchym Brzezina
Klíčová slova
nebezpečí, jevy, zima, terminologie

Publikováno

11. 3. 2020

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky
Ledovka

Souvislá homogenní ledová vrstva s hladkým povrchem, která vznikla při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti, buď zmrznutím přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo těsně kolem nuly. Ledovka se tvoří na povrchu země, chodnících, vozovkách, na větvích i kmenech stromů, drátech apod.

Náledí

Ledová vrstva pokrývající zem, která vzniká:

·        pokud přechlazené dešťové kapky nebo kapky mrholení později na zemi zmrznou

·        pokud voda z úplně nebo částečně roztátého sněhu na zemi opět zmrzne

·        pokud při provozu vozidel na silnicích a cestách sníh zledovatí

Námraza

Usazenina, která se tvoří rychlým zmrznutím přechlazených kapiček mlhy nebo oblaků, které se usazují na předmětech při teplotách od -1 do -10 °C.

Jinovatka

Tvoří se při teplotách pod -8 °C a je tvořena křehkou ledovou usazeninou ve tvaru jemných jehel nebo šupin, kterou lze snadno odstranit poklepem.

Jíní

Usazené tuhé srážky, které vznikají za jasných nocí kondenzací vodní páry z okolního vzduchu a jejím mrznutím na porostu a jiných předmětech, jedná se o analogii tvorby rosy při teplotách pod bodem mrazu. Může se tvořit i na vozovce.

Mrznoucí déšť

Déšť nebo mrholení, jehož kapky okamžitě mrznou při dopadu na zemský povrch nebo na předměty. Dochází buď k namrzání přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, nebo k namrzání nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Výsledkem je tvorba ledovky.

Sněhové jazyky (závěje)

Akumulace sněhu vytvořená zvířeným sněhem při intenzivním nebo dlouhotrvajícím sněžení a větru. Závěje mají plošnější charakter a zpravidla vyšší výši navátého sněhu. Jako hraniční kritérium se bere cca 25 cm výšky a 2 m šířky.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet