Lokální vytápění domácností*

Lokální vytápění domácností*

Lokální vytápění domácností představuje v současnosti v ČR nejproblematičtější a celkově nejvýznamnější zdroj znečišťování ovzduší. Konkrétně představuje problém především vytápění pomocí starých kotlů, nekvalitním palivem či nevhodný způsob vytápění (údržba kotle apod.).

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, imise, vytápění, zdroje

Publikováno

12. 3. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Kotle na tuhá paliva nižších emisních tříd mohou produkovat obrovské množství znečišťujících látek. Například téměř 75 % primárních emisí prachových částic PM2,5 v České republice vznikne jen během topné sezóny lokálním vytápěním domácností. V případě karcinogenního benzo[a]pyrenu je to celorepublikově dokonce 99 %.

Lokální vytápění domácností je ale zdrojem řady dalších škodlivých látek, jako například oxidu uhelnatého, těžkých kovů či oxidů dusíku.

Z pohledu kvality ovzduší je nejvhodnější způsob vytápění s využitím plynového či elektrického kotle, popř. tepelného čerpadla. Naopak nejhorší bývají obecně kotle prohořívací a odhořívací. Velmi záleží na druhu a kvalitě paliva a v neposlední řadě také na kvalitě údržby zařízení.

Nevhodným palivem je mokré dřevo a další přírodní látky, které mohou produkovat velké množství škodlivin. Pravděpodobně nejhorším možným „palivem“ je směsný odpad.

Největší množství znečištění vzniká při tzv. nedokonalém spalování, k čemuž dochází zejména při nekontrolovaném přísunu vzduchu a/nebo paliva.

Města vs. malé obce

Ve městech často převažuje centrální vytápění a do domácností jsou zavedeny plynové přípojky. Naopak v malých obcích se často topí tuhými palivy, tedy primárně uhlím a dřevem.

Faktem je, že i jeden starý kotel dokáže vyprodukovat obrovské množství znečištění, může tak zamořit celou obec a koncentrace některých znečišťujících látek zde pak mohou být výrazně vyšší než ve městech – platí to například o karcinogenním benzo[a]pyrenu či prachových částicích.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet