Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 5

Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 5

Jedna z infografik vytvořených v rámci popularizace konceptu BORA, který si klade za cíl především přesněji určit původ znečištění ovzduší na Ostravsku.

 

Autoři
Ing. Radim Seibert – koordinátor BORA, expert kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Klíčová slova
ovzduší, imise, znečištění, Ostrava

Publikováno

23. 4. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

JAK v ovzduší určíme původ všech důležitých látek a rozluštíme záhadu emisního koktejlu?

Transportní model Receptorový model
Model vychází z dat o množství emisí, ale například také meteorologických a dalších parametrů. Z těch potom počítá podíly jednotlivých zdrojů a provádí kalibraci k naměřené celkové imisní koncentraci. Model vychází ze skutečných (naměřených) koncentrací znečišťujících látek, z kterých se snaží určit podíly zdrojů a následně je ověřována správnost výsledků.
+ poskytuje plošný výsledek (mapa) + není zkreslen potenciálně chybnými daty o emisích
+ umožňuje tvořit předpovědi pro situace s jinými podmínkami (množství emisí, meteorologické podmínky) + není zkreslen chemickými reakcemi v ovzduší
výsledky nejsou správné, pokud nejsou správná data o emisích vyžaduje nákladná terénní měření a laboratorní analýzy
omezeně zohledňuje chemické reakce v ovzduší poskytuje bodový výsledek (platný pro konkrétní místa)

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet