Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 2

Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 2

Jedna z infografik vytvořených v rámci popularizace konceptu BORA, který si klade za cíl především přesněji určit původ znečištění ovzduší na Ostravsku.

 

Autoři
Ing. Radim Seibert – koordinátor BORA, expert kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Klíčová slova
ovzduší, imise, znečištění, Ostrava

Publikováno

23. 4. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Pořád ještě nevíme, jak moc různé zdroje ovzduší znečišťují

PROČ to ani po mnoha letech výzkumu nevíme?

Znečištění způsobuje vytápění domácností, doprava, průmysl, přenos znečištění odjinud a příroda. Výrazně ho ovlivňují meteorologické podmínky. Různé zdroje působí různé znečištění na různých místech při různých rozptylových podmínkách v různém ročním období.

Není technicky možné přímo změřit podíl zdroje, ale jen celkové znečištění po smíchání emisí mnoha zdrojů dohromady.

Chemickými reakcemi vypouštěných emisí vzniká velké množství znečišťujících látek a nových prachových částic až v ovzduší. Protože tyto sekundární škodliviny nebyly přímo vypuštěny ze žádného konkrétního místa, je komplikované jednoznačně určit jejich původce.

Matematické modely zahrnují jen malou část přírodních procesů, často se jejich výsledky velmi liší od skutečnosti.

Údaje o emisích, které jsou pro vyhodnocení potřebné, mohou být nepřesné a velice se mění v průběhu let i ročních období.

Z technických a finančních důvodů bylo dosud možné sledovat znečištění některými látkami jen v delších intervalech měření (odběr vzorků trval příliš dlouho). Bylo proto obtížné až nemožné vyhodnotit, jak se mění úroveň znečištění v průběhu dne, a jaká je její závislost na směru a rychlosti větru a dalších meteorologických jevech.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet