Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 1

Koncept BORA – bližší určení původu znečištění ovzduší na Ostravsku – infografika 1

Jedna z infografik vytvořených v rámci popularizace konceptu BORA, který si klade za cíl především přesněji určit původ znečištění ovzduší na Ostravsku.

 

Autoři
Ing. Radim Seibert – koordinátor BORA, expert kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Klíčová slova
ovzduší, imise, znečištění, Ostrava

Publikováno

23. 4. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Ostravské ovzduší je potřeba zlepšit!

PROČ je to potřeba?

Na Ostravsku je v měřítku České republiky nejvíce znečištěné ovzduší karcinogenním benzo[a]pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a jemnými prachovými částicemi.

Znečištění ovzduší na Ostravsku působí významné zdravotní riziko a má nepříznivé společenské dopady:

  • zhoršení průběhu onemocnění s dýchacími potížemi (astma, nachlazení atd.).
  • zvýšený výskyt nádorových onemocnění
  • snížená přitažlivost Ostravska jako místa vhodného pro život a podnikání

PROČ se to nedaří?

Dříve používané metody nedokázaly
v některých částech Ostravska
věrohodně určit hlavní původce
znečištění:

  • průmysl
  • vytápění domácností
  • automobilová doprava
  • přenos znečištění z jiných území
  • přírodní znečištění

Neexistují přesné informace a přesvědčivé argumenty, kdo a o kolik by měl množství vypouštěného znečištění snížit.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet