Jak rozumět koncentrační růžici?

Jak rozumět koncentrační růžici?

Při hodnocení kvality ovzduší používáme někdy speciální grafy/diagramy, kterým ne každý může na první pohled rozumět. Tím pravděpodobně nejčastěji používaným jsou tzv. koncentrační růžice. Tato infografika popisuje, jak rozumět informacím a datům v ní obsažených.

 

Klíčová slova
ovzduší, analýza, statistika, graf

Publikováno

28. 1. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Hlavní text

Hodnocení dat o kvalitě ovzduší není snadné a často během něj používáme některé speciální typy grafů, které napomáhají pochopení daných údajů.

Pro někoho, kdo se s podobným grafem nikdy nesetkal, může být problematické se v něm zorientovat a pochopit, jak z něho získat informace a co tyto informace znamenají.

V této infografice si představíme jeden z vůbec nejpoužívanějších grafů hodnocení kvality ovzduší, a tím je tzv. koncentrační růžice.

Doprovodný text

Koncentrační růžice se dá jednoduše popsat jako graf zobrazující informaci o třech parametrech, z nichž dva z nich jsou směr větru a koncentrace určité látky a třetím parametrem nejčastěji rychlost větru.

Příklad – co říká růžice vlevo?

Růžice vlevo naznačuje, že nejvyšší koncentrace dané látky jsou pozorovány při severovýchodním proudění a to spíše při vyšších rychlostech větru než bezvětří. Tento fakt naznačuje možnost nějakého vzdálenějšího zdroje, který se projevuje pouze pokud více fouká vítr a znečišťující látku do dané lokality „dofouká“. Naopak nejnižší koncentrace jsou pozorovány při západním proudění při vyšších rychlostech větru.

Na závěr doplňme, že se v tomto konkrétním případě jedná o růžici koncentrací prachových částic PM10 z lokality Brno-Tuřany. Nejvyšší koncentrace prachových částic zde bývají právě při SV proudění, kdy se sem dostává znečištění až z Moravskoslezského kraje či Polska. Jelikož se jedná o vzdálený zdroj, projevuje se více při nenulových rychlostech větru.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet