Jak pochopit větrnou růžici

Jak pochopit větrnou růžici

Větrná růžice je nejpoužívanější způsob grafického zobrazení distribuce směru větru a v pokročilejší variantě může zobrazovat i vztah mezi směrem větru a jeho rychlostí.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
Ing. Adéla Svejkovská – meteoroložka, ČHMÚ Brno
Klíčová slova
analýza, růžice, graf, vítr

Publikováno

21. 2. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie, kvalita ovzduší

Text infografiky

Větrná růžice se používá při analýze směru větru, popřípadě vztahu mezi rychlostí a směrem větru. Jedná se o diagram používaný v meteorologii, ale například i při hodnocení kvality ovzduší.

Základním principem větrné růžice je zobrazit frekvenci zastoupení (v %) jednotlivých směrů větru. Počet dílků růžice odpovídá počtu použitých světových stran (nejčastěji 8 či 16).
Nahoře růžice bývá sever.

Čím je dílek odpovídající konkrétní
světové straně větší směrem od středu, tím je daný směr větru zastoupenější.

Jednoduchá větrná růžice je jednobarevná, pomocí barev lze však v rámci větrné růžice zobrazit i další parametr, a to rychlost větru. Z růžice je pak patrné například i to, odkud nejčastěji fouká při vyšších rychlostech větru apod.

Procentuálně může být vedle růžice vyjádřen i podíl bezvětří.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet