Jak pochopit anulární koncentrační růžici

Jak pochopit anulární koncentrační růžici

Při hodnocení kvality ovzduší používáme často speciální typy grafů a vizualizací. Vyjádření vztahu mezi meteorologickými podmínkami a kvalitou ovzduší nejlépe zobrazíme prostřednictvím tzv. koncentrační růžice. V této infografice si představíme další typ takovéto růžice.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, statistika, znečištění, růžice

Publikováno

11. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Hodnocení dat o kvalitě ovzduší není snadné a často během něj používáme některé speciální typy grafů, které napomáhají pochopení daných údajů.

Pro někoho, kdo se s podobným grafem nikdy nesetkal, může být problematické se v něm zorientovat a pochopit, jak z něho získat informace a co tyto informace znamenají.

Při hodnocení kvality ovzduší v závislosti na meteorologických podmínkách se nejčastěji používají koncentrační růžice. Nyní si představíme další, a to tzv. anulární koncentrační růžici.

Tento typ růžice je graf zobrazující informaci o třech parametrech. Tím prvním je vždy směr větru, tím druhým v tomto případě koncentrace znečišťující látky a třetí může být variabilní a vztahuje se nejčastěji k časovému intervalu – hodině, měsíci v roce apod.

Jeden z parametrů, u tohoto typu grafu, směr větru, je vyznačen úhlem dané hodnoty od středu. Jinými slovy, nahoře je sever, vpravo východ, dole jih a nalevo západ.

Jeden z parametrů je zobrazen formou barvy, vedle podobného typu grafu je tedy vždy ukázána škála s příslušnými hodnotami parametru pro jednotlivé barvy. V tomto případě indikují barvy koncentraci znečišťující látky – od modré (nejnižší) až po tmavě červenou (nejvyšší).

Třetí z parametrů je nejčastěji časový interval. Jeho průběh je vyjádřen vzdáleností od vnější strany. Například na vnitřní straně může být půlnoc, na vnější straně poslední hodina dne. Stejně tak může být na vnitřní straně leden a na vnější prosinec.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet