2020 – teplotně silně nadnormální rok v ČR

2020 – teplotně silně nadnormální rok v ČR

Rok 2020 byl teplotně mimořádně nadnormální. Infografika ukazuje dlouhodobý vývoj průměrné teploty vzduchu v České republiky, včetně srovnání s normálem 1961-1990 a dlouhodobým průměrem 1981-2010.

 

Klíčová slova
teplota, ČR, klima

Zdroj dat
Publikováno

24. 1. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

Rok 2020 byl v České republice co do teploty vzduchu silně nadnormální. Průměrná teplota za rok 2020 byla 9,1 °C*, což je o 1,6 °C více než činí normál 1961-1990 a o 1,2 °C více než činí dlouhodobý průměr 1981-2010.

Celorepublikově byl nejextrémnější únor, kdy byla zaznamenána průměrná teplota 3,7 °C, tedy o téměř
5 °C více, než činí normál 1961-1990 (-1,1 °C). Ze všech měsíců měl pouze jeden průměrnou teplotu nižší, než
je pro daný měsíc normál 1961-1990. Konkrétně to
bylo v květnu, kdy byla průměrná teplota v roce 2020 10,9 °C, zatímco normál má hodnotu 12,3 °C.

V rámci krajů nejvyšší pozitivní měsíční odchylka
+5,2 °C byla zaznamenána v únoru v krajích Moravskoslezském a Praze a Středočeském. Naopak nejvyšší negativní odchylka byla ‑2,3 °C byla pozo-
rována v květnu ve Zlínském kraji.

Nejteplejším měsícem byl srpen s průměrnou teplotou 18,8 °C, naopak nejchladnější leden s průměrem 0,3 °C. V rámci krajů byl nejvyšší měsíční průměr zaznamenán v Jihomoravském kraji (srpen, 20,3 °C) a nejnižší v kraji Vysočina a Olomouckém (leden, -0,5 °C).

Posledním teplotně podprůměrným rokem (ve srovnání s normálem) byl rok 2010 (7,2 °C). Od roku 2000 to také byl jediný rok s podprůměrnou teplotou a to jak ve srovnání s normálem 1961-1990 (7,5 °C) i průměrem 1981-2010 (7,9 °C).

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet