Index kvality ovzduší*

Index kvality ovzduší*

Index kvality ovzduší ve stávající podobě je ČHMÚ používán od roku 2019. Co tento index znamená? Jak se podle něj chovat a jak je počítán? To a více se dozvíte v této infografice.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, IKO, znečištění

Publikováno

11. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Index kvality ovzduší (IKO) představuje jednoduché, alfanumerické vyjádření kvality ovzduší v konkrétní lokalitě a konkrétním čase.

IKO má sloužit především veřejnosti, pro kterou nemusí být informace o absolutních koncentracích znečišťujících látek srozumitelná.

IKO v této podobě je používán od roku 2019. Základní dělení je na tři kategorie (zelenou, žlutou a červenou) a každá z nich se dále dělí na dvě podkategorie.

IKO byl navržen ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a každý stupeň je spjat s konkrétními zdravotními doporučeními.

Výpočet IKO spočívá v agregaci a vyhodnocení koncentrací vícero základních znečišťujících látek – oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), částic PM10 a v létě (IV–IX) také přízemního ozonu (O3).

Hodnoty IKO jsou k dispozici na webu ČHMÚ a jsou počítány v reálném čase. Výpočet IKO je založen na vyhodnocení 3hodinových klouzavých průměrných koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10) současně.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet