Imisní limity*

Imisní limity*

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje mj. také hodnoty imisních limitů pro různé znečišťující látky (ty, které mají prokazatelně škodlivé účinky na zdraví populace nebo na vegetaci a ekosystémy) ve venkovním ovzduší.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
 • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
 • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
 • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
 • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
 • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
 • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
 • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
 • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, imisní limit, znečištění

Publikováno

27. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje mj. také hodnoty imisních limitů pro různé znečišťující látky (ty, které mají prokazatelně škodlivé účinky na zdraví populace nebo na vegetaci a ekosystémy) ve venkovním ovzduší.

Imisní limity definují limitní hodnotou pro daný průměrovací interval a v některých případech i maximální povolený počet překročení.

Samotná hodnota je pak kompromis mezi doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími vědeckými poznatky, a faktory ekonomickými a politickými.

 • limitní hodnota – číselná hodnota imisního limitu, která definuje rozhraní překročení a nepřekročení
 • doba průměrování – každý imisní limit má stanovenou dobu průměrování. Může se jednat například o roční průměrnou koncentraci látky, 24h průměr, 8h klouzavý průměr apod.
 • maximální přípustný počet překročení – u některých limitů se limit považuje za překročený, až pokud dojde k určitému minimálnímu počtu překročení jeho hodnoty v dané době průměrování. Například hodnota 24h imisního limitu pro PM10 má hodnotu 50 µg∙m–3 a max. povolený počet překročení je 35× za rok. 24h imisní limit je tedy překročen pouze pokud je na dané stanici během kalendářního roku více než 35 dní s 24h průměrnou koncentrací PM10 nad 50 µg∙m–3.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet