Extrémy denních srážek

Extrémy denních srážek

Rozdíly v teplotách vzduchu v jednotlivé měsíce mohou být v České republice relativně značné.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší
Recenzenti
Ing. Adéla Svejkovská – meteoroložka, ČHMÚ Brno
Klíčová slova
srážky, klima, extrémy, ČR

Zdroj dat
Publikováno

22. 2. 2021

Kategorie

Meteorologie a klimatologie

Text infografiky

Graf vpravo ukazuje absolutně nejvyšší, kdy naměřené denní srážkové úhrny na území České republiky v jednotlivé měsíce.

Graf dobře ilustruje fakt, že v České republice v průměru nejvíce naprší v létě, naopak nejméně v zimních měsících.

Také v meziročním průměru mohou být velmi výrazné rozdíly v množství srážek, a to i na celorepublikové úrovni – v roce 2003 napršelo v průměru v ČR pouze 504 mm srážek, v roce 2010 to však bylo 867 mm, tedy o téměř 60 % více, průměr 1981-2010 pro ČR je 686 mm.

Srážková variabilita se neprojevuje pouze časově, ale také prostorově. Zatímco v Libereckém kraji má dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 hodnotu 893 mm v ročním průměru, v Jihomoravském kraji je to pouze 559 mm.

Tyto prostorové rozdíly souvisí s řadou faktorů včetně zeměpisné polohy, terénu, nadmořské výšky apod.

Vůbec nejvyšší, kdy naměřený úhrn denních srážek odpovídající hodnotě 345 mm je opravdu extrémní. Pro srovnání, v roce 2003 napršelo v ČR v průměru 504 mm srážek. V Ústeckém kraji to však bylo pouze 378 mm.

V lokalitě Nová Louka tedy 29. července 1897 napršelo za jediný den více než 90 % ročního průměrného úhrnu srážek v Ústeckém kraji v roce 2003. Dlouhodobý srážkový normál 1981-2010 pro ČR má hodnotu 686 mm. Nejextrémnější denní úhrn srážek tedy činí přesně polovinu průměrného ročního úhrnu srážek v ČR!

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet