Emise z dopravy*

Emise z dopravy*

Emise z dopravy, to nejsou pouze znečišťující látky, které jsou vypouštěny do ovzduší z výfuku – tzv. výfukové emise. U vozidel jsou dokonce vyšší právě tzv. nevýfukové emise.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, doprava, znečištění, emise

Publikováno

27. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Emise z dopravy, to nejsou pouze znečišťující látky, které jsou vypouštěny do ovzduší z výfuku – tzv. výfukové emise. U vozidel jsou dokonce vyšší právě tzv. nevýfukové emise*. Sem patří například otěry pneumatik, spojky, brzdových destiček, motoru, ale také resuspenze – tedy víření již jednou usazeného prachu na vozovce. Výfukové a nevýfukové emise se však od sebe samozřejmě liší složením.

Význam emisí z dopravy je řadou lidí značně nadhodnocován. Moderní vozy již produkují velmi malé množství výfukových emisí (za předpokladu, že s nimi není nijak manipulováno, například vymontován filtr pevných částic).  Podíl dopravy na znečištění je vyšší například ve městech či u frekventovaných komunikací. Celorepublikově ale doprava rozhodně nepředstavuje nejvýznamnější zdroj znečišťujících látek s výjimkou oxidů dusíku. Například u prachových částic PM10 tvoří výfukové emise osobních automobilů jen asi 2 % celkových emisí v ČR, otěry pneumatik a brzd ze silniční dopravy tvoří přibližně 3,5 %. Navíc drtivá většina výfukových emisí se do ovzduší dostává z relativně malého počtu velmi starých vozů.

Mají elektromobily nulové emise?
Nikoliv! Jak je patrné z obrázku, nulové jsou v případě elektromobilů pouze emise výfukové. Ty nevýfukové se mohou dokonce zvýšit, neboť elektromobily jsou těžší, mají větší tření a otěry jsou tedy významnější. Otázkou také je, jakým způsobem je elektřina pohánějící vůz vyráběna.

* podle některých studií tvoří nevýfukové emise více než 90 % celkových emisí suspendovaných (prachových) částic. Čím je auto novější, tím je většinou podíl výfukových emisí nižší.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet