Emise nejsou imise

Emise nejsou imise

Termín emise zná nebo už slyšela většina lidí. Termín imise řada lidí nezná nebo jej zaměňuje právě s pojmem emise. Přestože oba termíny souvisí s kvalitou ovzduší a zní podobně, existuje mezi nimi velmi výrazný rozdíl.

 

Autor
Mgr. Jáchym Brzezina – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Brno
Recenzenti
  • Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová – vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ Košetice
  • Mgr. Blanka Krejčí, Ph. D.  – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
  • Ing. Helena Plachá – vedoucí oddělení kvality ovzduší, ČHMÚ Ústí nad Labem
  • Ing. Zuzana Smetanová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Mgr. Eliška Svobodová – expertka kvality ovzduší, Centrální laboratoř imisí, ČHMÚ Praha
  • Bc. Adriana Šindelářová – expertka kvality ovzduší, observatoř Tušimice, ČHMÚ Tušimice
  • Mgr. Ondřej Vlček – vedoucí oddělení modelování a expertíz, ČHMÚ Praha
  • RNDr. Vladimíra Volná – expertka kvality ovzduší, ČHMÚ Ostrava
Klíčová slova
ovzduší, imise, znečištění, emise

Publikováno

27. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Termín emise zná nebo už slyšela většina lidí. Termín imise řada lidí nezná nebo jej zaměňuje právě s pojmem emise. Přestože oba termíny souvisí s kvalitou ovzduší a zní podobně, existuje mezi nimi velmi výrazný rozdíl.

Jako emise označujeme množství látek vyloučených konkrétním zdrojem. Může se jednat o konkrétní výfuk automobilu či komín.

Imise jsou tím, co dýcháme, tedy výsledné znečištění danou látkou v ovzduší (její koncentrace), které je výsledkem rozptylu emisí z jednotlivých zdrojů a působení řady dalších faktorů.

Mezi tyto faktory patří především meteorologické podmínky. Například rychlost větru a teplotní zvrstvení ovlivňují rozptyl látek v horizontálním a vertikálním směru. Srážky, ať už déšť či sníh, mají na kvalitu ovzduší pozitivní vliv, protože dochází k mokré depozici, kdy jsou částice z ovzduší odstraňovány dešťovými kapkami či sněhovými vločkami (vymývání a vypršení).

Dále je to například dálkový transport (tedy transport látek na velké vzdálenosti od zdroje) či chemické reakce v ovzduší, kterými mohou některé látky vznikat (tzv. sekundární látky) a jiné zanikat.

Stanice monitorující kvalitu ovzduší v konkrétní lokalitě tedy měří imise (koncentrace) a označují se proto jako stanice imisního monitoringu.

Z výše uvedeného také plyne, že vztah mezi emisemi a imisemi není lineární. Zvýšení či snížení emisí nemusí znamenat odpovídající zvýšení, respektive snížení imisí, v některých případech může dokonce dojít k nárůstu koncentrací při snížení emisí.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet