Analýza prachových částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem*

Analýza prachových částic v ovzduší skenovacím elektronovým mikroskopem*

Na pobočce Brno máme k dispozici skenovací elektronový mikroskop. Jakým způsobem se používá, co je jeho hlavními přednostmi a jak tyto poznatky lze využít?

 

Klíčová slova
ovzduší, SEM, znečištění, zdroje znečištění, SEM/EDX

Zdroj dat
Publikováno

6. 2. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Skenovací elektronový mikroskop (SEM) je možné použít pro analýzu částic v ovzduší (tzv. částicová analýza). Jedná se o doplňkovou metodu, která sice neumožňuje získat informace o absolutních hodnotách koncentrací částic v ovzduší, ale umožňuje získat informaci o jejich tvaru, velikosti a prvkovém složení včetně odhadu váhového procenta daného prvku v částici.

Hlavním cílem této metody tak je identifikace zdrojů daných částic.

Doplňkový text

Velikost

Velikost částice je jedním z faktorů, který napovídá o možném zdroji.

Částice ze spalovacích procesů bývají velmi malé, naopak například mechanicky vzniklé částice (eroze půdy, stavební a zemědělské práce apod.) bývají větší.

Tvar

Tvar částice je jedním z faktorů, který napovídá o možném zdroji.

Částice ze spalovacích procesů bývají pravidelné (kulaté), naopak například mechanicky vzniklé částice (eroze půdy, stavební a zemědělské práce apod.) bývají nepravidelné.

Typický tvar mají také například částice sazí či pylů.

Prvkové složení

Obrovskou předností částicové analýzy je možnost zjišťovat zastoupení jednotlivých chemických prvků v jednotlivých částicích včetně odhadu jejich hmotnostního podílu.

Znalost prvkového složení a kombinace prvků v určité částici leccos napoví o jejím potenciálním zdroji.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet