2020 – žádné smogové situace

2020 – žádné smogové situace

Rok 2020 se stal prvním rokem v dlouholeté historii smogového varovného a regulačního systému (SVRS), kdy nebyla v celé zemi vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace.

 

Klíčová slova
smog, ovzduší, ČR

Zdroj dat
Publikováno

5. 1. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Hlavní text

Smogová situace je podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, suspendovanými částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z informativních prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 tohoto zákona za podmínek uvedených v této příloze. Stav regulace znamená, že byla překročena ještě vyšší prahová hodnota, než jaká definuje smogovou situaci a některé vybrané provozy musí omezit provoz.

Vyhlášení smogové situace nebo regulace se odvíjí také od aktuálních meteorologických podmínek a především jejich očekávaného vývoje.

V průběhu času se podmínky vyhlašování a odvolávání smogových situací měnily, proto jsou smogové situace a regulace srovnatelné pouze za období 11/2009-8/2012, 9/2012-12/2016 a 1/2017 do současnosti.

Doprovodný text

Důležité faktory:

  • meteorologické podmínky v roce 2020 (teplá zima, dostatek srážek, méně extrémní léto ve srovnání s předchozími roky, větrné počasí především v první měsíce roku, nadprůměrné rozptylové podmínky)
  • dlouhodobé snižování emisí – obnova starých kotlů, obnova vozového parku

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet