2020 – mimořádně čisté ovzduší

2020 – mimořádně čisté ovzduší

Rok 2020 byl výjimečný i co se týče kvality ovzduší – tentokrát naštěstí v pozitivním slova smyslu. Během celého roku nebyla nikde v zemi vyhlášena ani jedna smogová situace, což je poprvé od fungování Smogového varovného a regulačního systému. Na řadě stanic byly zaznamenány rekordně nízké koncentrace různých znečišťujících látek. Hlavním faktorem byly velmi příznivé meteorologické podmínky v roce 2020 pro kvalitu ovzduší.

 

Klíčová slova
ovzduší, ČR, znečištění

Zdroj dat
Publikováno

27. 1. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Rok 2020 byl charakteristický mimořádně dobrou kvalitou ovzduší. Z předběžných dat vyplývá, že byly na řadě stanic naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace vybraných znečišťujících látek od začátku měření.

Jednalo se také o první rok v historii Smogového varovného a regulačního systému (SVRS), kdy v celé České republice nebyla vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace.

V období 2010-2020 byly v roce 2020 nejnižší koncentrace suspendovaných částic PM10, PM2,5, přízemního ozonu (O3), oxidu dusičitého (NO2), oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO).

Co bylo příčinou tak dobrého stavu? Důvodů je více a tím pravděpodobně nejvýznamnějším byly velmi dobré meteorologické podmínky v roce 2020, extrémně příznivé pak byly především v únoru 2020. Teplá zima, mírné léto, převážně dobré rozptylové podmínky a dostatek srážek – to vše charakterizuje rok 2020 a zároveň jsou parametry, které zlepšují kvalitu ovzduší. Dalšími faktory je pak dlouhodobé snižování emisí v důsledku lidské činnosti (obnova starých kotlů na tuhá paliva, obnova vozového parku, zlepšování technologických procesů v průmyslu) a zejména u oxidů dusíku měla určitý vliv i omezení spojená s opatřeními proti šíření epidemie koronaviru.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet