2020 – kvalita ovzduší a příčiny stavu*

2020 – kvalita ovzduší a příčiny stavu*

Přibližně v polovině ledna vydal ČHMÚ předběžnou zprávu o kvalitě ovzduší. Tato infografika shrnuje nejdůležitější informace z této zprávy. Především pak i to, co bylo příčinami velmi dobré kvality ovzduší.

 

Klíčová slova
ovzduší, ČR, znečištění

Zdroj dat
Publikováno

18. 1. 2021

Kategorie

Kvalita ovzduší

Text infografiky

Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečný. Kvalita ovzduší byla v roce 2020 převážně velmi dobrá až dobrá. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší (suspendované částice PM10 a PM2,5, přízemní ozon (O3), oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) i oxid uhelnatý (CO) v roce 2020 opět poklesly a za hodnocené období 2010-2020 dosáhly svých minim. Některé látky (PM10 , a PM2,5 a NO2) dosáhly svých minim na většině měřicích stanic i za celou historii měření, tj. od 90. let 20. století v případě PM10 a NO2, od roku 2004 v případě PM2,5.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet