Emise nejsou imise

Termín emise zná nebo už slyšela většina lidí. Termín imise řada lidí nezná nebo jej zaměňuje právě s pojmem emise. Přestože oba termíny souvisí s kvalitou ovzduší a zní podobně, existuje mezi nimi velmi výrazný rozdíl. Nová infografika má za cíl objasnit termín imise a emise a vysvětlit, proč například může dojít k poklesu emisí, … Číst dálEmise nejsou imise

Sdílet

Emise z dopravy

Emise z dopravy, to nejsou pouze znečišťující látky, které jsou vypouštěny do ovzduší z výfuku – tzv. výfukové emise. U vozidel jsou dokonce vyšší právě tzv. nevýfukové emise. Nová infografika ukazuje, jakými způsoby vznikají u vozů emise. Nechybí ani informace o elektromobilech a o tom, zda opravdu mají “nulové emise”, jak se někdy píše. Kompletní informace o … Číst dálEmise z dopravy

Sdílet

Imisní limity

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje mj. také hodnoty imisních limitů pro různé znečišťující látky (ty, které mají prokazatelně škodlivé účinky na zdraví populace nebo na vegetaci a ekosystémy) ve venkovním ovzduší. Imisní limity definují limitní hodnotou pro daný průměrovací interval a v některých případech i maximální povolený počet překročení. Nová infografika ukazuje informace o jednotlivých imisních … Číst dálImisní limity

Sdílet

Saharský písek opět nad územím České republiky

V prvním únorovém týdnu přešel přes území České republiky saharský písek. Zajímavé v tomto případě bylo, že v tu dobu naše území bylo relativně zasněžené, a tak bylo zbarvení sněhu na první pohled patrné. Saharský písek však přes české území přešel včera opět – vidět to bylo jak na družicových snímcích, tak na mapách reprezentujících … Číst dálSaharský písek opět nad územím České republiky

Sdílet

Jak pochopit větrnou růžici

Větrná růžice je nejpoužívanější způsob grafického zobrazení distribuce směru větru a v pokročilejší variantě může zobrazovat i vztah mezi směrem větru a jeho rychlostí. Cílem této infografiky je vysvětlit, k čemu se tento typ grafického zpracování dat používá a také jak jej interpretovat. Kompletní informace o této infografice včetně autorů, recenzentů, klíčových slov, textu infografiky a infografiky … Číst dálJak pochopit větrnou růžici

Sdílet

Stanice imisního monitoringu v Jihomoravském kraji

Naše nová infografika ukazuje polohu a typ stanic imisního monitoringu na území Jihomoravského kraje. V této nové infografice najdete přehledně umístění a typy stanic imisního monitoringu (tedy stanic monitorujících kvalitu ovzduší) na území Jihomoravského kraje. Detailní polohu stanic v Brně najdete v další infografice věnované pouze Brnu. Kompletní informace o této infografice včetně autorů, recenzentů, klíčových … Číst dálStanice imisního monitoringu v Jihomoravském kraji

Sdílet

VIDEO: Skenovací elektronový mikroskop ve službách ČHMÚ

V tomto videu si krátce představíme, jak a k čemu se na ČHMÚ Brno používá skenovací elektronový mikroskop. Oddělení kvality ovzduší na ČHMÚ Brno je jediným pracovištěm ČHMÚ, které vlastní a používá skenovací elektronový mikroskop. Moderní zařízení od společnosti TESCAN je využíváno k analýze částic v ovzduší. Umožňuje získat jedinečné informace, které konvenčními metodami zjistit … Číst dálVIDEO: Skenovací elektronový mikroskop ve službách ČHMÚ

Sdílet

Přízemní ozon – prospěšný či nežádouci?

Často slyšíme o ozonové díře a nutnosti jejího zacelení, proto může být informace o nebezpečí v důsledku vysokých koncentrací ozonu matoucí. Jak to tedy skutečně s ozonem je? Ozon, tedy molekula sestávající z tří atomů kyslíku, je velmi zajímavou látkou z pohledu jejího vlivu na lidské zdraví. Na jednu stranu totiž je jeho přítomnost velmi … Číst dálPřízemní ozon – prospěšný či nežádouci?

Sdílet

Jak pochopit anulární koncentrační růžici

Při hodnocení kvality ovzduší používáme často velmi specializované typy grafů a vizualizací. Je tedy důležité vysvětlit, jak takové grafy analyzovat a co nám dávají za informaci. Při hodnocení kvality ovzduší používáme často speciální typy grafů a vizualizací. Vyjádření vztahu mezi meteorologickými podmínkami a kvalitou ovzduší nejlépe zobrazíme prostřednictvím tzv. koncentrační růžice. V této infografice si … Číst dálJak pochopit anulární koncentrační růžici

Sdílet

Vyhlašování a odvolávání smogových situací pro O3

Někoho možná překvapí, že smogová situace může být vyhlášena třeba i v létě za horkých, jasných dní. V takovém případě se s téměř jistotou jedná o tzv. letní smog daný vysokými koncentracemi přízemního ozonu. Vyhlašování a odvolávání smogových situací a varování se řídí jasnými pravidly, která nemusí být na první pohled jasná. Tato infografika by … Číst dálVyhlašování a odvolávání smogových situací pro O3

Sdílet