Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné zářijové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 57 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V září byla vodnost toků nižší než v předchozím měsíci. Ze 73 hodnocených stanic bylo 40 stanic pod dlouhodobým měsíčním průměrem 50 % a na 28 sledovaných stanicích se pohyboval v rozmezí 50 – 100 %. Pouze na 5 stanicích přesáhl dlouhodobý měsíční průtok 100 %, z toho na jedné stanici se dostal nad hranici 200 %. Nejvyšší vodnost byla dosažena na stanici Boskovice pod přehradou na vodním toku Bělá (359 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Rokytná ve stanici Příštpo (9,51 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu září překročeny na jedné pozorované stanici – jednalo se o stanici Boskovice pod přehradou na vodním toku Bělá. Dne 14. 9. vystoupala hladina Bělé na 1. SPA s dobou trvání cca 14 hodin.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář