Meteorologicky průměrné jaro s většími prostorovými rozdíly ve srážkových úhrnech2 min čtení

Meteorologicky průměrné jaro s většími prostorovými rozdíly ve srážkových úhrnech2 min čtení

Jaro se nám z dlouhodobého hlediska otepluje. Poslední normálové období 1991-2020 bylo teplejší na jaře o 1,5°C, než je průměr za období 1801-2020.

Nejvíce se otepluje z jednotlivých měsíců duben (+1,7°C), poté březen (+1,6°C) a nakonec až květen (+1,3°C). V posledních letech je ale jarní sezóna spíše normální či chladnější. V roce 2022 bylo jaro jen v průměru o 0,5°C teplejší než průměr 1961-2000, což se hodnotí stále jako normální hodnota. Jaro 2021 bylo dokonce chladnější o 1,1°C. Výrazně teplejší jaro bylo naposled v roce 2018 (+2,5°C).

Letošní jaro bylo jen velmi mírně teplejší než je dlouhodobý průměr (+0,5°C). Březen byl ještě teplotně nadprůměrný, ale duben lze hodnotit jako chladný a květen se pohyboval kolem průměru. Prostorové rozdíly nebyly příliš velké v rámci republiky.

U srážek z dlouhodobého hlediska je pozorován klesající trend v jarních měsících, ale není statisticky významný. Nejvíce klesá množství srážek na jaře v severní polovině Čech. Srážky klesají dlouhodobě hlavně v dubnu a květnu. Jaro 2022 lze hodnotit jako suché, jelikož napršelo jen 70 % dlouhodobých srážek a deficit se vyskytoval na celém území republiky.

Letošní jaro z pohledu celé republiky bylo sice srážkově normální, ale byly velké prostorové rozdíly. Na západě a severozápadě republiky spadlo jen okolo 80 % obvyklých hodnot, tak naopak na jižní Moravě a v jižních Čechách bylo srážek nadbytek. Například na Znojemsku napršelo o 43 % více srážek, než je obvyklé.

Z dlouhodobého pohledu druhé nejdelší řady v republice a to Brněnské, tak jaro zde bylo oproti starému normálu 1961-1990 teplejší o 1,0°C a zařadilo se v žebříčku na 45. místo. Poslední výrazněji chladnější jaro bylo v Brně v roce 1996 (-0,8°C) a v roce 1987 (-2,0°C). Naopak to nejteplejší bylo v roce 2018 a 2014.

Srážkově nadprůměrné jaro bylo v Brně naposled před 10 lety, a to v roce 2013, kdy napršelo o 81,3 mm více, než je dlouhodobý průměr 1961-1990. Letos v Brně napršelo o 34,7 mm více.

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář