Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné květnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 122 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

Květen se vyznačoval podobnou vodností jako předchozí měsíc. Na 23 sledovaných stanicích se pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %, většina stanic přesáhla 100 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Pouze 2 stanice byly pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v květnu byla dosažena na vodním toku Jevišovka ve stanici Jevišovice nad nádrží (288 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Kyjovka ve stanici Koryčany pod přehradou (28,1 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu května překročeny na 8 stanicích, z toho na 2 stanicích byl překročen nejprve 2., a pak i 3. SPA – jednalo se vodní tok Velička ve stanicích Velká nad Veličkou a Strážnice. Hladina Veličky vystoupala dne 17. 5. ve stanici Velká nad Veličkou na 3. SPA, ke kulminaci došlo v ranních hodinách a celkové zvýšení hladiny trvalo 5,2 hodiny. Na ostatních stanicích byl vždy překročen pouze 1. SPA, nejdelšího trvání povodňového stavu dosahovala Olšava ve stanici Uherský Brod. Mezi další rozvodněné toky patřila Morava, Želetavka, Jevišovka nebo vodní tok Kolelač.

Sdílet

1 komentář u “Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 2023

Napsat komentář