Pálení čarodějnic bylo vidět z družice i z dat o kvalitě ovzduší15 min čtení

Pálení čarodějnic bylo vidět z družice i z dat o kvalitě ovzduší15 min čtení

Tradiční pálení čarodejnic o filipojakubské noci lze pozorovat nejen přímo v místě dění, ale i z družice nebo je následně patrné na datech o kvalitě ovzduší.

Na družicovém snímku z večerních hodin 30. dubna 2023 jsou ohníčky patrné jako tmavě růžové “tečky”. Kromě České republiky jsou patrné například i na území Německa nebo Skandinávie – míst, kde se tento zvyk také dodržuje.

Avšak pozor, spoléhat se na viditelné ohníčky na družici, jako na indikátor pálení čarodějnic, vždy nelze. Aby totiž ohníčky byly patrné z družice, nesmí být zastíněné oblačnosti. 

Družicový snímek z družice Metop C, 30. 4. 2023, AVHRR RGB

Pokud se dělá venku oheň, pak si nemůžeme klást otázku, zda jsou produkovány nějaké znečišťující látky a zvyšují se jejich koncentrace, ale spíš o kolik. Míra znečištění se odvíjí od řady faktorů, mj. od kvality a typu paliva (tedy co hoří), velikosti ohně (kolik toho hoří), ale například i rozptylových podmínek. Směr větru udává, kterým směrem se znečištění od ohně šíří, rychlost větru rychlost šíření a rozptylu atd.

Počasí a ovzduší

Více o vlivu meteorologických a rozptylových podmínek na kvalitu ovzduší.

Ve večerních hodinách bylo zaznamenáno výrazné zvýšení koncentrací suspendovaných (prachových) částic. Že se pravděpodobně jednalo o vliv spalování ukazuje i fakt, že křivka zvýšení koncentrací menších částic PM2,5 téměř kopírovala křivku PM10. To ukazuje, že nárůst koncentrací byl dán téměř výhradně malými částicemi, jejichž vznik je typický právě pro spalovací procesy.

Více o tom, na kterých konkrétně stanicích došlo k překročení ve Twitterovém vlákně níže.

Proč na velikosti záleží

Proč je velikost částic důležitá?

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář