Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné březnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 43 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V březnu se na 22 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Pouze na jedné pozorované stanici byl měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 48 stanic bylo pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v březnu byla stejně jako v předchozím měsíci dosažena na vodním toku Pstruhovec ve stanici Staré Město pod Landštejnem (102 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Brodečka ve stanici Otaslavice (12,7 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu března překročeny na žádné z pozorovaných stanic.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář