Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků nadnormální. Průměrné únorové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 113 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V únoru se na 23 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 45 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Pouze 3 stanice byly pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v únoru byla dosažena na vodním toku Pstruhovec ve stanici Staré Město pod Landštejnem (172 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Litava ve stanici Rychmanov (23,1 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu února překročeny na 1 stanici. Dne 18. 2. v dopoledních hodinách vystoupala hladina vodního toku Svratka ve stanici Dalečín na 1. SPA. Ke kulminaci došlo následujícího dne, celkové zvýšení hladiny Svratky trvalo 46 hodin, až do dopoledne dne 20. 2.

Výška sněhové pokrývky od konce ledna postupně klesala. Ke dni 6. 2. 2023 byla průměrná výška sněhové pokrývky 2,5 mm o objemu 59,06 mil. m3 vody, koncem února dosahovala pouhých 0,1 mm.

Sdílet

Napsat komentář