Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20231 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20231 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné lednové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 91 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V lednu se na 34 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 27 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 9 stanic bylo pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v lednu byla dosažena na vodním toku Velička ve stanici Velká nad Veličkou (245 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na vodním toku Kolelač ve stanici VD Bojkovice (9,42 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v lednu překročeny na žádné pozorované stanici.

Výška sněhové pokrývky dosahovala na území Jihomoravského kraje nejvyšších hodnot koncem ledna. Ke dni 23. ledna 2023 byla průměrná výška sněhové pokrývky 7,5 mm o objemu 53,01 mil. m3 vody, což pro představu odpovídá přibližně jedné třetině objemu Vranovské přehrady.

Sdílet

Napsat komentář