Více než polovina republiky měla v roce 2022 podprůměrné srážky3 min čtení

Více než polovina republiky měla v roce 2022 podprůměrné srážky3 min čtení

Roční průměrné teploty vzduchu rostou v průměru o 0,36°C/10 let (Zahradníček a kol 2021). Rychleji rostou teploty vzduchu v nižších polohách do 400 m n. m. (0,38°C/10 let) v porovnání s horkými oblastmi nad 900 m n. m. (0,27°C/10 let). Nejteplejší byla poslední dekáda 2011-2020, kdy se teploty zvyšovaly dvakrát rychleji než v těch předešlých. I nejteplejší roky jsme zažili právě v posledních 10 letech (2018, 2019, 2015, 2014, 2020). Uplynulý rok byl o 1,8°C teplejší než dlouhodobý průměr 1961-2000 a například v Brně byl 5. nejteplejší za dobu měření (od roku 1800).

Největší rozdíl byl na jihozápadě republiky, na Vysočině a ve středních Čechách.  Naopak nejmenší rozdíl byl na Olomoucku. Celkově při pohledu na mapu je vidět, že Čechy měly vyšší odchylku teplot než Morava. Na horách byla odchylka teplot nižší než v nížinách, ale rozdíl není dramatický.  

Roční suma srážek se nám prakticky nemění. Je zde pozorován velmi malý statisticky nevýznamný trend 1,2 mm/10 let. V nížinách srážky dokonce slabě klesají (-2,3 mm/10 let), naopak v horských oblastech rostou o 17,8 m/10 let (Brázdil a kol 2021).

Rok vyšel srážkově normální, ale to je pouze statistický pohled. Jak lze vidět na mapě srážek, tak je velký rozdíl mezi oblastmi. Na Zlínsku spadlo jen 78 % obvyklých srážek, naopak na Písecku 120 %. Celkově 58,3 % území měly podnormální srážky (méně než 95 %) a jen 23,2 % nadprůměrné (více než 105 %).

Průběh teploty vzduchu v roce 2022 a porovnání s dlouhodobými hodnotami na stanici Kuchařovice
Kumulativní úhrn srážek od začátku roku 2022 na stanici Kroměříž
Kumulativní úhrn srážek od začátku roku 2022 na stanici Doksany

Literatura:

Zahradníček, P.; Brázdil, R.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Reflections of global warming in trends of temperature characteristics in the Czech Republic, 1961–2019. International Journal of Climatology 42(9): 1211-1229, 2021

Brázdil, R.; Zahradníček, P.; Dobrovolný, P.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Observed changes in precipitation during recent warming: The Czech Republic, 1961-2019. International Journal of Climatology 41(7): 3881-3902, 2021

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář