Velička – od zcela vyschlého koryta až po nadprůměrný průtok4 min čtení

Velička – od zcela vyschlého koryta až po nadprůměrný průtok4 min čtení

V roce 2022 se průtoky ve vodním toku Velička vyznačovaly v průměru výrazně podnormálními vodnostmi.

U stanice Velká nad Veličkou byl roční průměrný průtok 0,111 m3/s, což je jen 23 % dlouhodobého průměru (dlouhodobý průměr je zde 0,475 m3/s). Ve stanici Strážnice byl roční průměrný průtok 0,107 m3/s, jen tedy 14 % dlouhodobého průměru (dlouhodobý průměr je zde 0,756 m3/s). Průtoky se v tomto roce rovněž vyznačovaly velmi kolísavou vodností, kdy například měsíc červenec byl nejméně vodný, zároveň však přinesl nejvyšší kulminační průtoky v roce 1,35 m3/s (Velká nad Veličkou) a 1,64 m3/s (Strážnice) dne 5. 7. 2022.

Počátek roku 2022 byl z celého roku nejvodnější, v jarním období však došlo k poklesu průtoků na hodnotu ročního průměru kolem 0,100 m3/s. Ač došlo v květnu k mírnému vzestupu vodnosti, tak v letních měsících přišel prudký pokles průtoků k hranici hydrologického sucha. V tomto období se průtoky ve stanicích Velká nad Veličkou a Strážnice z hlediska vodnosti vyvíjely odlišně. Zatímco ve stanici Velká nad Veličkou došlo v srpnu k vzestupu vodnosti přes hranici ročního průměru, tak ve stanici Strážnice zůstal průtok na maximálně 0,05 m3/s, což vedlo k tomu, aby zde klesl průtok až k úplnému vyschnutí dne 16. 8. 2022. Měsíce říjen a listopad se vyznačovaly dále velmi malou vodností. Na konci listopadu však došlo k prudkému vzestupu vodností nad úroveň ročního průměru, které trvalo do konce roku 2022. Především v polovině prosince se vyskytly sněhové přeháňky, které poté kolem Vánoc odtávaly a dále zvedaly průtoky v průměru přes 0,200 m3/s.

Úplné vyschnutí koryta řeky 16. srpna 2022.
Foto & video: Jiří Svoboda

Počátek roku 2023 bude tedy příznivý k vyšším vodnostem ve Veličce, což umocňuje další výskyt dešťových i sněhových srážek v polovině ledna 2023, který zvýšil průměrné denní průtoky i přes 1 m3/s.

Stejné místo 19. ledna 2023. Velička v 10:30 při vodním stavu 135 cm na vodočtu a průtoku 1,275 m3/s.
Foto & video: Jiří Svoboda

Sdílet

Napsat komentář