Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – prosinec 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – prosinec 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné prosincové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 90 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V prosinci se na 43 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 22 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 6 stanic bylo pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v prosinci byla dosažena opět na vodním toku Brtnice ve stanici Brtnice (177 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na Litavě ve stanici Rychmanov (17,1 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v prosinci překročeny na žádné pozorované stanici.

Výška sněhové pokrývky dosahovala na území Jihomoravského kraje nejvyšších hodnot v polovině prosince. Ke dni 19. prosince 2022 byla průměrná výška sněhové pokrývky 12,5 mm o objemu 88,4 mil. m3 vody, což pro představu odpovídá přibližně dvěma třetinám objemu Vranovské přehrady. Koncem měsíce sníh postupně ubýval.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář