Podzim 2022 – nadprůměrně teplý a srážkově rozdílný západ a východ republiky2 min čtení

Podzim 2022 – nadprůměrně teplý a srážkově rozdílný západ a východ republiky2 min čtení

Podzim se otepluje ze všech ročních období nejpomaleji. Dlouhou dobu zde nebyl pozorován žádný trend, ale v poslední dekádě se začala statisticky významně oteplovat i tato část roku.

U průměrných teplot je trend +0,2°C za 10 let (Zahradníček a kol, 2021). Maximální teploty se na podzim zvyšují pomaleji (0,17°C za 10 let) oproti minimálním teplotám (0,25°C za 10 let).

Podzim 2022 byl o 1,2°C teplejší, než je dlouhodobý průměr 1961-2000. Největší rozdíl byl pozorován na jihozápadě republiky, v jižních Čechách a na Vysočině, naopak nejmenší na Olomoucku. Zajímavé je, že výrazně vyšší kladný rozdíl teplot vzduchu byl zaznamenán na horách než v nížinách. To značí pomalejší nástup zimy v horském prostředí.

Množství srážek na podzim nevykazuje statisticky významný trend, ale dá se konstatovat, že se zvyšuje o 2,3 mm za 10 let. Rostoucí trend je pozorován na 79 % stanic, které mají dlouhou řadu měření (Brázdil a kol 2021).

Celorepublikově byl podzim 2022 hodnocen jako normální. Jak však lze vidět na mapě srážkového úhrnu níže, mezi Čechy a Moravou je velký rozdíl. V Jihomoravském kraji spadlo jen 65 % toho, co je pro toto období obvyklé, naopak v Plzeňském kraji  napršelo o 32 % více, než je dlouhodobý průměr. V nížinách byl srážkový úhrn podprůměrný (83 %), na horách lehce nadprůměrný (104 %).

Literatura

Zahradníček, P.; Brázdil, R.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Reflections of global warming in trends of temperature characteristics in the Czech Republic, 1961–2019. International Journal of Climatology 42(9): 1211-1229, 2021

Brázdil, R.; Zahradníček, P.; Dobrovolný, P.; Štěpánek, P.; Trnka, M. Observed changes in precipitation during recent warming: The Czech Republic, 1961-2019. International Journal of Climatology 41(7): 3881-3902, 2021

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář