Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné zářijové průtoky ze 73 hodnocených stanic odpovídaly 56 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V říjnu se na 43 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 5 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 25 stanic bylo pod průměrem 50 %. Nejvyšší vodnost v říjnu byla dosažena na Malé Hané ve stanici VD Opatovice (132 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na Veličce ve stanici Strážnice (3,07 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v říjnu překročeny na žádné pozorované stanici.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář