Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – září 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků podnormální. Průměrné zářijové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 70 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

V září se na 43 sledovaných stanicích pohyboval průměrný měsíční průtok mezi 50 až 100 %. Celkem 11 pozorovaných stanic mělo měsíční průměr nad 100 %. Zbylých 17 stanic bylo pod průměrem 50 %. U tří stanic Strážnice (Velička), Rychmanov (Litava) a Kyjov (Kyjovka) byl měsíční průtok mezi 10 až 20 %. Nejvyšší vodnost v září byla dosažena na Jevišovce ve stanici Jevišovice nad nádrží (166 % dlouhodobého měsíčního průtoku), naopak nejnižší vodnost byla zaznamenána na Kyjovce ve stanici Kyjov (11,8 % dlouhodobého měsíčního průtoku).

Stupně povodňové aktivity nebyly v září překročeny na žádné pozorované stanici.

Sdílet

Napsat komentář