Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – červenec 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků pod normálem. Průměrné červencové průtoky ze 72 hodnocených stanic odpovídaly 47 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1991-2020).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem. Průměrný měsíční průtok byl nejvyšší na stanicích VD Nové Mlýny, VD Plumlov a VD Nová Říše pod vodními nádržemi. Naopak nejnižší průměrný měsíční průtok byl na vodním toku Velička. Pod hranicí sucha byla jediná stanice VD Letovice na toku Křetínka, stejně jako v předchozích měsících. Nad dlouhodobým průměrným průtokem nebyla v červenci žádná stanice.

Stupně povodňové aktivity nebyly v červenci překročeny na žádné pozorované stanici.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář