Rok poté: následky tornáda z 24. 6. 2021 – srovnání leteckých a družicových snímků před a po7 min čtení

Rok poté: následky tornáda z 24. 6. 2021 – srovnání leteckých a družicových snímků před a po7 min čtení

Je to rok, co se jižní částí Jihomoravského kraje prohnalo ničivé tornádo síly F4. V tomto příspěvku se podíváme na srovnání map před a po tornádu. Vycházet budeme z nových leteckých snímků zveřejněných společností Seznam na portále mapy.cz a družicových snímků z družice Sentinel z evropského programu Copernicus.

Postupovat budeme stejně, jako postupovalo tornádo, od místa blízko jeho pravděpodobného vzniku, až po místo jeho pravděpodobného zániku. U každého obrázku je vždy vlevo snímek před tornádem (konkrétně z roku 2018) a snímek po tornádu (z července 2021). Vzhledem k často odlišnému měsíci se může lišit i charakter vegetace v okolí.

U každého srovnávacího snímku je možné se přepnout do režimu celé obrazovky – snímky jsou vytvořeny ve vysoké kvalitě a srovnání je tedy ideální zejména na větším monitoru. Dále je u snímků uvedena adresa na mapy.cz, kde je možné si snímek zobrazit v mapách, přibližovat, posunovat atd.

Na samotném konci si ukážeme i srovnání družicových snímků. Ty mají oproti leteckým mapám výrazně nižší rozlišení, jejich obrovskou výhodou je ale pravidelné snímkování v relativně krátkých intervalech. Srovnání na konci tohoto článku tedy srovnává snímek z 21. 6. 2021 (jen 3 dny před tornádem) a snímek z 29. 6. 2021 (tedy jen o přibližně týden později). Snímky pochází z evropské družice Sentinel v rámci projektu Copernicus, která v pravidelných intervalech snímá povrch Země.

První snímek pochází z místa u jihovýchodního konce Břeclavi. Tornádo se pravděpodobně dotklo země severovýchodně od Břeclavi a dále postupovalo směrem na východ a pozdjěji na severovýchod. V Břeclavi bylo zaznamenáno extrémní krupobití. Po přiblížení jsou na snímku patrné popadané stromy v diagonálním pásu vegetace.


Přejít na mapu

Další snímek ukazuje pás vegetace mírně na východ, velmi blízko bratislavské dálnice D2. Opět je patrná poničená vegetace v podobě popadaných stromů.

Přejít na mapu

Následující snímek již ukazuje obrovskou zkázu v obci Hrušky, která byla první výrazněji zasaženou obcí. Na snímku z roku 2021 jsou patrné trosky domů, provizorní střechy i poničenou vegetaci. Jihovýchodní část Hrušek byla během tornáda téměř zcela zničena. Poškozeno bylo přibližně 200 domů a 60 následně zdemolováno. Místní kostel přišel o střechu a věž a dle starosty byla auta doslova vymrštěna na rodinné domy. Poničená byla i škola, která přišla jak o fasádu, tak o střechu.

Přejít na mapu

Dále na východ od Hrušek jsou na snímku vidět nejen poničená pole, ale také skládka sutin po tornádu, která zde vznikla během likvidace škod. Na letecké fotografii jsou patrné nákladní vozy, které sem naváží sutiny z okolí.

Přejít na mapu

Srovnání fotek níže ukazuje již další obec, konkrétně Moravskou Novou Ves. Na snímku je zobrazen detail areálu Agromoravia a. s., který se nachází v západním cípu obce a byl tedy zasažen od západu přicházejícím tornádem v obci jako první. V areálu agrodružstva uhynulo podle zprávy Státní veterinární správy nejméně 80 chovaných býků.

Přejít na mapu

Následující srovnání ukazuje širší pohled na již zmíněnou obec Moravskou Novou Ves. Širší pohled na obec ukazuje skutečné rozměry zkázy, kterou tornádo napáchalo. Právě v této obci bylo poškozeno vůbec nejvíce domů, dle odhadů kolem 370. Mezi poškozenými nebo zničenými objekty je i místní kostel, penziony a hospoda.

Přejít na mapu

Moravskou Novou Ves ukazuje i následující srovnání, tentokrát ve výraznějším detailu. V dolní části snímku uprostřed je vidět budova kostela svatého Jakuba Staršího, kde je na novější fotografii patrné zničení věže i střechy.

Přejít na mapu

Na dalším srovnání vidíme na západě (vlevo) obec Moravská Nová Ves a na východě (vpravo) obec Mikulčice. Výrazné škody jsou patrné v obou obcích a poničená jsou i pole, které obě obce spojují.

Přejít na mapu

Právě obec Mikulčice byla další, která byla 24. června 2021 tornádem zasažena po té, co se sem od západu přesunulo od obce Moravská Nová Ves. V Mikulčicích bylo poškozeno přibližně 300 domů a 60 z nich určeno k demolici. Na snímku z roku 2021 je patrné, že tronádo zde postupovalo směrem od jihozápadu na severovýchod.

Přejít na mapu

Severovýchodně od obce Mikulčice leží obec Lužice. Právě sem se tornádo následně přesunulo a napáchalo další škody, konkrétně výrazně poničilo přibližně třetinu obce (asi 100 domů). Na snímku z roku 2021 je patrné jak výrazné poškození domů, tak místní vegetace. V okolí obce byly zničeny i místní vinohrady.

Přejít na mapu

Od Lužic tornádo postupovalo dále na severovýchod k městu Hodonín. Na pomezí Lužic a Hodonína je umístěna mj. solární elektrárna. Následující srovnání ukazuje poničené solární panely poházené po okolí. Ostré rozhraní mezi pásmem zkázy a téměř nedotčeným územím při průchodu tornáda ilustruje právě fakt, že jižní část elektrárny zůstala víceméně bez úhony.

Přejít na mapu

V západní části Hodonína poblíž tzv. Hornické čtvrti toho z původní zarostlé plochy moc nezůstalo… Domy na východní straně snímku (vpravo), které byly původně u lesa, se rázem ocitly na mýtině.

Přejít na mapu

Stejnou oblast ukazuje v menším detailu i následující srovnání. V Hodoníně byla zasažena zejména severozápadní a severní část města, části Pánov a Bažantnice. Poškozeno bylo přibližně 100 domů.

Přejít na mapu

Na dalším srovnání se posouváme od Hodonína dále na severovýchod, směrem k obci Ratíškovice. Kudy prošlo lesem tornádo, asi není třeba podrobněji vysvětlovat, patrný je pás popadaných stromů v prostřední části snímku.

Přejít na mapu

Před obcí Ratíškovice se naštěstí tornádo rozpadlo. Poslední srovnání fotografií ukazuje detailní výřez pásu poničených stromů, který je patrný i na předchozím snímku.

Přejít na mapu

Na závěr se ještě podívejme na slíbené družicové snímky. Níže uvedený snímek využívá pouze některá pásma snímání a má za cíl zvýraznit vegetaci (vegetační index). V prostřední části snímku je patrný stejný pás popadaných stromů severovýchodně od Hodonína, jako je patrný na leteckých snímcích výše. Diagonálně směřující dráha tornáda je na snímku jasně zřetelná.

 

Oblast od Břeclavi na severovýchod si ukážeme v přirozených barvách. Na snímcích je patrná i roztroušená oblačnost.  V prostřední horní části snímku jsou obce Hrušky a Moravská Nová Ves, kde je z družice patrné poškození obcí i polí.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář