Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20222 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20222 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků pod normálem, především z důvodu absence srážek a vody z tajícího sněhu. Průměrné březnové průtoky z 69 hodnocených stanic odpovídaly 23 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U všech sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem.  Vyšší vodnost měly větší vodní toky jako Svitava a Jihlava, naopak menší vodnost měly toky pod některými nádržemi a vodní toky ve východní části pobočky Brno. Pod hranicí sucha, stejně tak nad dlouhodobým průměrným průtokem, nebyla v březnu žádná stanice.

Stupně povodňové aktivity byly překročeny na 4 stanicích. Stanice VD Bojkovice (Kolelač), Boskovice (Bělá), VD Nové Mlýny (Dyje) a Břeclav-Ladná (Dyje) se nachází pod přehradou. Průtok byl zvýšen cíleně manipulacemi na nádržích. Na toku Dyje dne 17. 3. 2022 šlo o tzv. povodňování (umělé zatopení) lužních lesů v oblasti Soutoku na žádost Lesů ČR, s.p. (více zde).

Sněhová pokrývka v Jihomoravském kraji od konce února nepatrně přibyla. Ke dni 7. 3. 2022 byla průměrná výška sněhové pokrývky 0,3 mm o objemu 2,12 mil. m3 vody. Pro představu tento objem vody přibližně odpovídá nádrži Koryčany na toku Kyjovka (severně od Kyjova). Od poloviny března sněhu ubývalo. Výška sněhu klesla ke dni 21. 3. 2022 na 0,1 mm o objemu vody 0,71 mil. m3 vody. Na konci měsíce března nebyl sníh v Jihomoravském kraji žádný. Stejný vývoj sněhové pokrývky byl i v celém povodí Moravy. Ke konci března však v horních povodích Moravy sníh ještě byl. Pro celé povodí Moravy to průměrně ke dni 28. 3. 2022 bylo 1,5 mm o objemu 36,14 mil. m3 vody. Pro představu jsou to Letovická, Boskovická a Brněnská přehrada dohromady.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář