Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20222 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20222 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá, zejména v porovnání s předchozími měsíci. Průměrné únorové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 78 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U větší poloviny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (43 stanic). Menší polovina vodních toků byla nad normálem (27 stanic), zejména v horních povodích Jihlavy, Oslavy a Svratky a dolní Moravy. Vlivem tání sněhu byly vodnější toky, které odvodňují Českomoravskou vrchovinu, Beskydy a Jeseníky. Byly však méně vodnější, než je v únoru obvyklé vzhledem k dlouhodobému průměru. Pod hranicí sucha nebyla v únoru žádná stanice.

Stupně povodňové aktivity byly překročeny na 2 stanicích. Dne 17. 2. 2022 se zvýšila hladina Svratky v Dalečíně nad hranici 1. SPA, který trval přes 6 hodin. Dne 24. 2. 2022 byla překročena hranice 2. SPA na toku Oslava ve stanici Mostiště pod přehradou s délkou trvání 18 minut vlivem manipulací.

Sněhová pokrývka v Jihomoravském kraji od konce ledna přibyla ke dni 7. 2. 2022 na průměrnou výšku sněhové pokrývky 1 mm o objemu 7,07 mil. m3 vody. Pro představu tento objem vody odpovídá Boskovické přehradě. Do konce měsíce sněhu ubývalo a jeho výška klesla ke dni 28. 2. 2022 na 0,2 mm o objemu vody 1,41 mil. m3 vody. Ke dni 7. 2. 2022 bylo v celém povodí Moravy 10,60 mm sněhu o objemu 255,36 mil. m3 vody. Pro představu je to objem všech tří Novomlýnských nádrží a Dalešické přehrady dohromady.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář