Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20221 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20221 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků v normálu. Průměrné lednové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 65 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (67 stanic). Pod hranicí sucha nebyla v lednu žádná stanice. Celkem tři stanice byly nad normálem, a to Opatovice nad nádrží na toku Malá Haná, VD Nové Mlýny na toku Dyje a stanice Velké Pavlovice na toku Trkmanka.

Stupně povodňové aktivity nebyly v průběhu ledna překročeny.

Sněhová pokrývka od konce prosince ubývala a více než polovinu ledna v Jihomoravském kraji nebyla. Ke dni 24. ledna 2022 byla v Jihomoravském kraji průměrná výška sněhové pokrývky 2,3 mm o objemu 16,26 mil. m3 vody. Pro představu je to o něco méně než objem Brněnské přehrady. Ke dni 31. ledna 2022 byla průměrná výška sněhu jen 0,4 mm o objemu 2,83 mil. m3 vody. V celém povodí Moravy bylo ke dni 24. ledna 2022 průměrně 7,2 mm sněhu o objemu 173,45 mil. m3 vody. Pro představu to je přibližně objem Letovické, Boskovické a Brněnské přehrady a všech tří Novomlýnských nádrží dohromady.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář