Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích1 min čtení

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích1 min čtení

Na podzim loňského roku proběhla měřicí kampaň zaměřená na znečištění ovzduší při spalování suchého rostlinného materiálu (tráva, listí, dřevo). Nyní máme k dispozici výsledky, které ukazují na naprosto extrémní koncentrace znečišťujících látek, často o více než dva řády vyšší, než historicky maximální naměřené hodnoty na stanicích imisního monitoringu.

Níže jsou uvedeny informace pro dílčí znečišťující látky i souhrnná infografika. Tyto hodnoty byly naměřeny ve vzdálenosti zhruba 5 metrů od kontrolovaného táboráku. Při takto extrémních hodnotách se koncentrace velmi výrazně zvyšují i v mnohem širším okolí. Zároveň je třeba říci, že v případě, že se spaluje materiál, který není 100% vysušený, znečištění bude ještě vyšší.

Z těchto extrémních výsledků je jednoznačně patrné, že by obce a města měla mít na jednu stranu snahu zakazovat toto spalování, zejména v hustě obydlených oblastech (zahrádkářské kolonie ve městech apod.), zároveň je však třeba nabídnout za spalování dostupnou a adekvátní alternativu v podobě svozů a dalších metod, jak rostlinný materiál nepálit v místě vzniku.

Měřicí kampaň realizovalo Centrum dopravního výzkumu v rámci zakázky vypsané Jihomoravským krajem. Kompletní hodnotící zprávu najdete zde.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář