Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – prosinec 20212 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – prosinec 20212 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků v normálu. Průměrné prosincové průtoky z 69 hodnocených stanic odpovídaly 68 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (67 stanic). Pod hranicí sucha nebyla v prosinci žádná stanice. Stanice Opatovice nad nádrží na toku Malá Haná a stanice Velké Pavlovice na toku Trkmanka byly nad normálem. Na 9 sledovaných tocích byly v měsíci prosinci zaznamenány ledové jevy*.

Stupeň povodňové aktivity v průběhu měsíce prosince nebyl u sledovaných toků překročen.

Sněhová pokrývka se na území brněnské pobočky vyskytovala v doprovodu příznivých teplot. Ke dni 6. 12. 2021 bylo v Jihomoravském kraji v průměru 2,10 mm sněhu, což odpovídá 14,84 mil. m3 vody.  Ke dni 13. 12. 2021 bylo sněhové pokrývky nejvíce za celý měsíc, a to 9,80 mm o objemu 69,27 mil. m3 vody. Pro představu je to přibližně objem Brněnské přehrady a vodního díla Vír I. Od poloviny prosince sněhu ubývalo, avšak ke dni 27. 12. 2021 byla průměrná výška sněhu 1,10 mm o objemu 7,77 mil. m3 vody. Na přelomu roku v Jihomoravském kraji nebyla žádná sněhová pokrývka. V celém povodí řeky Moravy bylo ke dni 13. 12. 2021 v průměru 13,50 mm sněhu, což odpovídá 325,23 mil. m3 vody. Pro představu je to přibližně objem Vírské, Brněnské a Dalešické přehrady a všech tří Novomlýnských nádrží, dohromady.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

*Ledové jevy mohou být led u břehu, zámrz toku, chod ledové kaše či chod ledových ker. Ledové kry mohou způsobit tzv. ledový nápěch či ledovou zácpu, které vytvoří překážku v toku, čímž dojde ke vzdutí vody v toku. Může tak dojít k rozlivu vody mimo koryto toku.

Sdílet

Napsat komentář