Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – říjen 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků v normálu. Průměrné říjnové průtoky z 69 hodnocených stanic odpovídaly 69 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem (65 stanic). Pod hranicí sucha byla Kyjovka v profilu Kyjov. Ve zbývajících 3 profilech Mohelno na Jihlavě, Velké Pavlovice na Trkmance a VD Nové Mlýny na Dyji byla vodnost toků nad normálem.

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu října překročeny na 2 stanicích. Hladina vodních toků vystoupala na 1. SPA dne 20. 10. 2021 na toku Kyjovka ve stanici Koryčany pod přehradou a dne 25. 10. 2021 na toku Jevišovka ve stanici VD Jevišovice. Proběhlá kulminace na Kyjovce byla s dobou opakování 2-5 let.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář