Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – květen 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné květnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 116 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Květen přinesl více srážek než předchozí měsíc, což se projevilo především v povodí Dyje, Dřevnice a Olšavy. Na sledovaných tocích v těchto oblastech průměrné květnové průtoky často vystoupaly nad normál (celkem 49 stanic). Zbylých 22 stanic se v průměru pohybovalo mezi hranicí sucha a normálem. Nejnižší průtoky (kolem 50% průměrného měsíčního průtoku) byly na tocích odvodňující Drahanskou vrchovinu, tedy toky Blata, Romže, Hloučela, Brodečka a Haná.

Nejvyšší srážkové úhrny se území brněnské pobočky tentokrát vyhnuly. Povodňové stavy byly především na jihu a západě Čech.  U nás stupně povodňové aktivity byly v průběhu května překročeny na 11 stanicích. Jednalo se však jen o překročení 1. SPA s dobou opakování většinou menší než 1 rok.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář