Mapy srovnání klimatických charakteristik 1961-1970 vs 2011-20201 min čtení

Mapy srovnání klimatických charakteristik 1961-1970 vs 2011-20201 min čtení

V tomto velmi krátkém a názorném příspěvku si můžete srovnat vývoj minimální a maximální teploty a množství srážek, a to prostřednictvím překrývaných map.

Mapy níže představují srovnání minimální a maximální teploty a průměrného ročního množství srážek, a to v průměrech za desetiletí 1961-1970 a 2011-2020.

Zdroj surových dat: TerraClimate

Průměrná maximální teplota vzduchu [°C]

Průměrná minimální teplota vzduchu [°C]

Průměrné roční srážky [mm]

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

1 komentář u “Mapy srovnání klimatických charakteristik 1961-1970 vs 2011-2020

  1. Vážený pane, díky za Vaše nasazení, které by mělo být doplněno o významnou funkci vegetace na počasí, které lze výrazněji ovlivňovat, stav lesů a odlesňování krajiny je značným iniciátorem extrémních jevů v počasí, prérijní hospodaření na jižní Moravě až značná exploatace krajiny, nerespektování výhrad k hospodaření na OP, pěstování “elektřiny a PHM” na OP (energetické plodiny), tepelné ostrovy na logistických parcích bez zelených střech jižn elze jinde v EU – SRN postavit s provozovat, atd.

    Jednostranná víra a ideologická zaslepenost stoupenců hesla “Příroda si pomůže” posilující podmínky pro každou katastrofu (tvůrce jako architekta divočiny) se jeví pro společnost velmi nebezpečná až zkázonosná. Podlost a bezduchost ekologů povede společnost ke značnému morálnímu úpadku a ekonomické katastrofě.

    Včas a v souvislostech informujte veřejnost od vývoji počasí a můžete i citovat Aloise Gregora “vetšina mimořádných jevů je antropogenního původu, i v počasí můžeme předvídat a ovlivňovat vývoj, i nasazování vysokofrekvenčních systémů v 21. století se stává běžnými prostředky, avšak někdy se nasazení vymkne kontrole. Rozvažujme jednotlivé složky ŽP a jejich holistické vazby, spojitosti a související vývoj a zasaďme se o přijatelné řešení!

Napsat komentář