Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – březen 20211 min čtení

Průměrné březnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 63 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Průměrné březnové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 63 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Ač nižší měsíční průměr značí deficit vody z tání sněhové pokrývky, obvyklý pro březnové měsíce v referenčním období, čemuž přispělo i březnové počasí, které bylo mírně chladnější s méně srážkami.

Ve srovnání s dlouhodobým průměrným průtokem Qa byla více než polovina sledovaných vodních toků nad tímto průtokem (53 stanic). Mezi hranicí sucha a dlouhodobým průměrným průtokem bylo 18 stanic. Jednalo se především o levostranné přítoky Moravy, tedy oblast Zlínska a Uhersko-Hradišťska.

Méně srážek znamenalo i klidné hladiny vodních toků. Stupně povodňové aktivity byly v průběhu března překročeny pouze na 2 stanicích, kdy byl překročen jen 1. SPA na stanici VD Nová Říše a VD Hubenov. Což jsou v obou případech stanice pod nádržemi.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

Sdílet

Napsat komentář