Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – únor 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné únorové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 219 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Množství únorových srážek se pohybovalo kolem normálu, vodnost toků ovlivnil především tající sníh. V únorovém průměru byly všechny stanice mimo VD Opatovice (Haná) nad normálem.

Oteplení přišlo hned na začátku měsíce a v reakci na to se mírně zvedly hladiny vodních toků. Stupně povodňové aktivity byly v průběhu února překročeny na 21 stanicích, většina právě v počátku měsíce. Nejčastěji byl překročen pouze 1. SPA. Na stanicích Opatovice nad nádrží (Haná) a Janov (Moravská Dyje) byl překročeno i 2. SPA. N-letosti nejvyšších povodňových stavů nebyly víc jak jednoleté.

Sněhová pokrývka na území brněnské pobočky, na konci února už více méně nebyla. Stále se ale drží v horských oblastech, ze kterých k nám postupně přiteče. V celém povodí řeky Moravy bylo k 1. 3. v průměru 3,5 mm sněhu což je 84,3 mil. m3 vody. Pro představu, je to přibližně objem třetí Novomlýnské nádrže.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Pro snadnější pochopení těchto hodnocení se můžete podívat zde na doplňující materiál, kde jsou vysvětleny některé hydrologické pojmy.

 

 

Sdílet

Napsat komentář