Blog ČHMÚ Brno slaví 3 roky4 min čtení

Blog ČHMÚ Brno slaví 3 roky4 min čtení

Dnes je to přesně 3 roky, co jsme začali pravidelně publikovat na těchto stránkách. Za 3 roky se tento blog výrazně změnil, a to především po stránce obsahové a funkcích. Samotný vzhled byl od začátku nastaven relativně nadčasově, proto byly změny designu spíše kosmetické.

Přesně před 3 roky vyšel první příspěvek, který byl víceméně pouze pozvánkou na den otevřených dveří 2018.

Od té doby zde na blogu vyšlo k dnešnímu dni již 348 článků, rozdělených do 10 kategorií, označených 192 různými štítky, a pokud bychom je všechny spojily do jednoho, vytvořily by knihu o 979 stranách A4 čistého textu. V rámci těchto článků najdete 1167 obrázků a více než 75 z těchto článků je vzdělávacího charakteru. Celý tento obsah připravilo více než 10 autorů z řad pracovníků ČHMÚ Brno, pracujících na různých pozicích a různého zaměření, a to zcela dobrovolně a ve svém volném čase.

V průběhu času se podařilo vybudovat stránky, které sleduje a cituje nejen široká veřejnost, ale také řada veřejnoprávních i soukromých médií a které jsou citovány v řadě článků. Velmi nás těší také zájem vzdělávacích institucí, potažmo studentů – články jsou často citovány různými bakalářskými či magisterskými pracemi či jsou přímo či odkazem součástí online vzdělávacích materiálů – a tady pozorujeme velký nárůst zejména se začátkem koronavirové pandemie, která celý vzdělávací systém obrátila vzhůru nohama.

V některé dny byla čtenost našeho blogu i v řádech tisíců denně.

Kromě klasických článků je nyní součástí blogu i několik interaktivních aplikací – jmenovat můžeme například zcela unikátní aplikaci na poznávání řek, pramenů a nádrží či aplikaci sloužící k ilustraci rozdílů v množství emisí znečišťujících látek v závislosti na typu kotle a paliva. Velmi oblíbenou a navštěvovanou se stala například také interaktivní mapa kvality ovzduší.

Vytvořili jsme také několik rozsáhlejších stránek s analýzami, a to například stránku věnující se emisím CO2 či stránku zaměřenou na meteorologická pozorování v Praze-Klementině.

Nechyběly ani rozhovory, a to jak s lidmi z ČHMÚ (například s ředitelem pobočky Brno, tiskovou mluvčí ČHMÚ, vedoucí hydrologie, vedoucí skupiny hydroprognózy, kolegou z předpovědního oddělení či teď poslední s vedoucím aplikované hydrologie), tak s lidmi z externích organizací (například s ředitelem v Centru dopravního výzkumu, vedoucím referátu ochrany ovzduší Magistrátu města Brna, expertem na kvalitu ovzduší z Masarykovy univerzity či z Krajského úřadu Jihomoravského kraje).

Obohatit svoje znalosti jste si mohli prostřednictvím téměř 25 kvízů, které interaktivním a často i humorným způsobem měly za cíl nejen otestovat Vaše znalosti, ale také Vám některé zajímavé informace předat.

Nejnovějším prvkem jsou pak v současnosti extrémně populární infografiky, kterým jsme vytvořili dedikovanou stránku, jednotný design, a které mají za cíl jasně, přehledně a atraktivně informovat jak o aktuálním dění, tak o teoretických informacích v češtině, a často i v angličtině.

Těší nás zájem veřejnosti, médií i odborníků a vzdělávacích institucí a do budoucna máme řadu dalších nápadů, kterými se pokusíme učinit tyto stránky ještě atraktivnějšími, samozřejmě spolu s dalším novým obsahem.

 

Po stránce vzhledu byly změny díky nadčasovému designu spíše kosmetické. Obrázky níže ukazují podobu našich stránek v roce 2018 a 2021.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář