Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20211 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod na pobočce Brno – leden 20211 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné lednové průtoky ze 71 hodnocených stanic odpovídaly 154 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost nad dlouhodobým průměrným průtokem (58 stanic). Zbylých 13 stanic bylo pod normálem.

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu ledna překročeny na 5 stanicích. Vždy se jednalo o překročení 1. SPA, a to na stanicích Podhradí (Dyje), Jemnice (Želetavka), Vysočany (Želetavka), Dalečín (Svratka), Veverská Bítýška (Svratka).

Oproti předešlému měsíci přinesl leden navíc i sněhové srážky a k 1. 2. 2021 leželo v celém povodí Moravy v průměru 9,2 mm sněhu (221,6 mil. m3 vody), z toho zhruba polovina byla na území brněnské pobočky. Pro představu, všechny tři Novomlýnské nádrže mají dohromady celkový objem cca 130 mil. m3 vody.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář