Nová lokalita měření – Blansko-Sloupečník

Od 1. ledna 2021 je v provozu nová stanice imisního monitoringu v Blansku. Foto: Radek Krymlák V areálu rybářského spolku, v lokalitě Sloupečník, je nově umístěn vzorkovač, který zde monitoruje koncentrace rakovinotvorného polycyklického aromatického uhlovodíku benzo[a]pyrenu (BaP). Právě koncentrace této látky jsou překračovány na největší části území ČR ze všech znečišťujících látek. Takřka výhradním zdrojem … Číst dálNová lokalita měření – Blansko-Sloupečník

Sdílet